Prodloužení platnosti řidičských průkazů a profesní způsobilosti řidiče

Platnost řidičských průkazů, kterým uplynula či uplyne platnost v období od 1. září 2020 do 30. června 2021, se prodlužuje o 10 měsíců od konce platnosti daného řidičského průkazu (tzn., řidičský průkaz, kterému uplynula platnost např. dne 5. prosince 2020 je platný do 5. října 2021). Obdobným způsobem je řešeno i prodloužení platnosti profesní způsobilosti řidiče. Platnost průkazů kvalifikace řidiče, která by jinak uplynula nebo měla uplynout mezi 1. zářím 2020 a 30. červnem 2021, se považuje za prodlouženou o dobu 10 měsíců od data skončení platnosti uvedeného v každém takovém průkazu. Výše uvedené prodloužení platnosti dokladů se nevztahuje na platnost karet řidiče digitálního tachografu, jelikož jejich platnost je primárně navázána na čip v každé jednotlivé kartě.