Projekt skončil, asistenti prevence kriminality pokračují

V pondělí byl oficiálně ukončen projekt Asistenti prevence kriminality v Břeclavi, který byl spolufinancován Evropskou unií a bezpochyby se zařadil mezi projekty velmi úspěšné.

Za odpovědné plnění úkolů Radku Danihelovi, Jiřímu Davidovi, Robertu Melskému a Martinu Šarközymu poděkovali lektor projektu Zdeněk Pankrác a zástupce velitele městské policie Libor Büchler. Cílem projektu bylo zlepšit a ukotvit pracovní návyky a kompetence u asistentů prevence kriminalit (APK), zvýšit pocit bezpečí ve městě, nerepresivní činností APK přispět k omezení či zmírnění tzv. pouliční kriminality. Město získalo na financování projektu na období 2018-2021 dotaci z Evropské unie (Evropského sociálního fondu) a z rozpočtu ministerstva práce a sociálních věci. Město Břeclav se finančně podílelo 5% z celkových nákladů.
V rámci projektu se podařilo naplnit počet čtyř asistentů prevence kriminality, kteří působí ve dvojicích. Jedna působí v sociálně vyloučené lokalitě, u vlakového nádraží a v centru města. Druhá dvojice se zaměřila na dění na sídlišti Na Valtické a v městské části Poštorná, kde kvůli vysoké hustotě obyvatel hrozí s tím spojené projevy delikventní činnosti.
Důležitou činností APK je jejich součinnost se strážníky městské policie při řešení událostí, především s osobami z romské komunity, součinnost s Policií ČR při pátrání a identifikaci trestně stíhaných osob, spolupráce s odbory Městského úřadu Břeclav, především s odborem sociálních věcí.
Plnění zadaných úkolů bylo po celou dosavadní dobu trvání projektu na velmi vysoké úrovni. Proto s koncem projektu působení asistentů prevence kriminality nekončí. Protože si vedení města jejich práce váží, bude je nadále platit z městského rozpočtu.