Projektová dokumentace cyklostezka Včelínek

V rámci programu Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji pro rok 2023 bude podpořeno zpracování projektové dokumentace k další etapě výstavby cyklostezky Včelínek propojující stávající cyklostezku Včelínek a areál Cyklosféry pod zámkem.

Akce bude podpořena z rozpočtu Jihomoravského kraje finančním příspěvkem ve výši 81 600 Kč.