Asistenti prevence kriminality

 

 

 

Příjemce projektu: Město Břeclav 

Název projektu: Asistenti prevence kriminality v Břeclavi

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_018/0000847

Doba realizace projektu: 1. 3. 2023 – 28. 2. 2026

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu7 897 176 Kč

 

Anotace projektu:

Projekt zahrnuje zkvalitnění a zefektivnění práce policie v problematických lokalitách zaměstnáním sociálně vyloučených osob na pozice APK s cílem rozvinout jejich pracovní kompetence, zvýšit pocit bezpečí ve městě a nerepresivní činností APK přispět k omezení či zmírnění tzv. pouliční kriminality. APK monitorují rizikové lokality, identifikují rizikové oblasti, podchycují a směřují podněty na orgány města, přispívají k zjišťování přestupkové a jiné nežádoucí činnosti.

 

Cílem projektu je do 28. 2. 2026: 

1. Zlepšit a ukotvit pracovní návyky a kompetence u CS (6 APK)

a) prostřednictvím výkonu činnosti AKP

b) prostřednictvím mentoringu, supervize a průběžného vzdělávání

 

2. Zvýšit pocit bezpečí ve městě, nerepresivní činností APK přispět k omezení či zmírnění tzv. pouliční kriminality

 

Spolufinancováno Evropskou unií