Domovník - Preventista v Břeclavi

 

 

 

Příjemce projektu: Město Břeclav 

Název projektu: Domovník – Preventista v Břeclavi

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_018/0000848

Doba realizace projektu: 1. 4. 2023 – 31. 3. 2026

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu3 933 720 Kč

 

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na podporu činnosti Domovníků - Preventistů (dále DP), na zvýšení jejich kompetencí a jejich podpora na pracovním trhu. Realizace projektu přispěje ke zvyšování pocitu bezpečí na území lokality s vyšším počet osob ohrožených sociálním vyloučením, předchází vzniku sociálního napětí a eliminaci rizikových jevů. Projekt je součástí komplexu opatření, která jsou sepsána v Plánu sociálního začleňování 2022 -2027 a ověřeným nástrojem, který v Břeclavi funguje již několik let.

Cílem projektu je do 31. 3. 2026: 

1. Zlepšit a ukotvit pracovní návyky a sociální kompetence u cílové skupiny (2 DP):

a) prostřednictvím výkonu činnosti Domovníků-Preventistů (dále DP)

b) prostřednictvím mentoringu, vzdělávání a supervize

2. Zvýšit vnímaný pocit bezpečí obyvatel v lokalitě se zvýšenou koncentrací lidí ohrožených sociálním vyloučením (Riegrova – Krátká – Na Zahradách) a v jejím blízkém okolí.