Integrace cizinců ve městě Břeclavi 4

 

 

 

 

Dotační titul - název programu: Systém výzev na výdaje realizované v rámci projektu obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023

Název projektu: Integrace cizinců ve městě Břeclavi 4 

Lhůta pro realizaci: 1. 3. 2023 - 31. 12. 2023 

Poskytnutá částka: 1 292 000 Kč 

Spoluúčast města Břeclav (min. 5 %): min. 68 000 Kč

Cíl projektu: pokračovat v nenásilné integraci nejen držitelů dočasné ochrany žijících na území města Břeclav. Podpora integrace a organizace akcí, které se zúčastní jak občané majority, tak občané minorit, bude působit i jako prevence xenofobních nálad a sociálního vyloučení zejména držitelů dočasné ochrany, k nimž jsou všechny aktivity směřovány. Jednotlivé aktivity byly vytvořeny tak, aby se do nich mohli zapojit děti, ženy i muži a to všech věkových kategorií. Rovněž medializace jednotlivých aktivit může přispět k pozitivnímu náhledu na komunity cizinců žijících ať už krátkodobě nebo trvale na území města Břeclav.

Projekt Integrace cizinců ve městě Břeclavi 4 bude realizován prostřednictvím klíčových aktivit: 

  • Výuka českého jazyka

V    rámci této aktivity budou realizovány 5 bezplatných kurzy českého jazyka o cca 15 studentech.

Z toho 2 kurzy pro vietnamsky hovořící osoby a 3 kurzy pro občany z Ukrajiny.

  • Ochutnávka mezinárodních kuchyní a tradic

Na pěší zóně v Břeclavi se na podzim uskuteční čtvrtý ročník ochutnávky jídel typických pro země z jejichž území cizinci žijící na území Břeclavi pocházejí.

  • Mezinárodní kulturní integrace (Mezinárodní dětský den)

Obsahem této aktivity je uspořádání Dětského dne se spoustou atrakcí pro děti nejen cizinců žijících ve městě Břeclav. Součástí programu bude i kulturní vystoupení dětí.

  • Komunitní aktivita cizinců v oblasti sportu (Mezinárodní fotbalový turnaj - AMATER CUP)

Ve spolupráci s břeclavským sportovním klubem bude na podzim uspořádán fotbal národností AMATER CUP, kterého se zúčastní fotbalové týmy různých národností.

  • Příměstské tábory pro děti

V době letních prázdnin budou realizovány 2 týdenní příměstské tábory pro ukrajinské děti ve věku 5 - 11 let.

  • Analytická zpráva

Cílem této aktivity je aktualizace a doplnění Analytické zprávy o cizincích na území Břeclavska, která byla zpracována v roce 2020 a to zejména s ohledem na migrační krizi v roce 2022. Aktuální zpráva bude sloužit k dalšímu vytváření místní integrační politiky.

  • Interkulturní práce a koordinace

Součástí všech aktivit projektu je i práce interkulturního pracovníka, který bude spolupracovat s koordinátorem projektu při překonávání jazykových a kulturních bariér při tlumočení, překladech propagačních materiálů a jejich rozšíření mezi minoritu.
 

Pomůže Vám

Ing. Denisa Mahovská (519 311 262, kancelář 027)

Bc. Regina Škrobáčková (519 311 371, kancelář 137)

Mgr. Světla Lazová (519 311 217, kancelář 027)

Ing. Jana Matušinová (519 311 411, kancelář 134)