Prošlé parkovací karty platí dál

Pokud vám v těchto dnech skončí platnost parkovací karty pro zóny placeného stání, můžete je během vyhlášeného nouzového stavu, na základě rozhodnutí vedení města Břeclav, používat i nadále, aniž by vám hrozila nějaká sankce.

Městská policie Břeclav žádá občany, aby v maximální možné míře při vyřizování agendy spojené s prodlužováním platnosti či vydávání nových parkovacích karet pro zóny placeného stání omezili osobní kontakt s úřednicí a při vyřizování svých záležitostí upřednostnili elektronickou, korespondenční či telefonickou formu komunikace.
Bližší informace získáte na tel.:  519 324 564, 702 130 457 a e-mailu: jana.buchlerova@breclav.eu