Provoz kolem letiště bude monitorován

Vedení města s Technickými službami provedlo tento týden místní šetření na komunikaci po Říční ulici k areálu Na vodě, zahrádkám a kolem letiště. Především je třeba zdůraznit, že se jedná o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, a nejedná se o silnici.

Šetřením bylo potvrzeno, že mostek přes svodnici u myslivny je v havarijním stavu (prohlubně, popraskaná vozovka). Mostek není majetkem města, ale patří státu (ÚZSVM). Za areálem Na vodě je komunikace úzká s nezpevněnými krajnicemi a jezdí zde hodně cyklistů do zahrádkářské kolonie.

„Z hlediska bezpečnosti silničního provozu není veřejný zájem, aby zde probíhal intenzivní provoz motorových vozidel. Zjistili jsme tu dokonce průjezd nákladních aut. Po provizorní opravě komunikace okolo letiště nebude prozatím průjezd motorových vozidel zakázán, ale budou zde osazeny značky pro zákaz vjezdu nákladních automobilů a provoz bude monitorován Městskou policii,“ říká starosta města Svatopluk Pěček. „V případě zhoršení bezpečnosti silničního provozu bude zavedený stav znovu přehodnocen.“

U břeclavského letiště proběhla začátkem srpna oprava výtluků asfaltovým recyklátem a po dokončení prací bude v místě nové dopravní značení. Z bezpečnostních důvodů, které vyplývají ze stavu komunikace, se město snaží najít optimální variantu pro průjezd motoristů, kteří účelově užívají komunikaci zejména jako objízdnou trasu při výjezdu z Břeclavi. Nepřijatelné je také přetížení centra Staré Břeclavi dalším automobilovým provozem.