Rada města ocenila inspirativní osobnosti

Tři stateční kluci, kteří se nebáli pomoci člověku v nouzi, nestor skautingu, sportovní obojživelník, šéf klubu hrajícího alternativní muziku nebo třeba mimořádní učitelé. Nejen to jsou inspirativní břeclavské osobnosti, které včera převzaly od vedení města ocenění za svou činnost.

„Chtěli jsme odměnit občany, kteří dělají našemu městu čest. A to nejen za dlouholetou činnost v různých oborech, ale také za aktivní činnost v nedávno skončeném roce 2023,“ vysvětlil starosta Svatopluk Pěček.

Rada města vybrala čtrnáct jmen, ke kterým se v loňském roce vázaly mimořádné úspěchy. Připomínat jim je bude plaketa, kterou včera večer převzali na břeclavské radnici z rukou starosty Svatopluka Pěčka a místostarostů Jakuba Matušky, Petra Vlasáka a Milana Klima.

Rada města ocenila následující osobnosti:

Dominik Šoška, Dominik Svoboda, Erik Kurial: za duchapřítomné a příkladné jednání při záchraně seniorky

Byl sobotní podvečer 25. listopadu 2023. Trojice školáků ze Základní školy Komenského v Poštorné procházela ulicí Havlíčkova, když si všimli volání seniorky, která nešťastně uvízla na půdě domu. Musela rozebrat několik střešních tašek, aby z vysokého domu mohla volat o pomoc. Chlapci ji zaslechli a duchapřítomně zavolali souseda, který kontaktoval rodinu. Nabídli také další pomoc a na místě počkali až do chvíle, kdy byla zachráněná žena doma v teple.

 

Lucie Čechová: za mezinárodní ocenění v oblasti inovativní výuky

Kantorka Základní školy Slovácká získala pro svou školu Evropskou cenu za inovativní výuku (EITA) udělované Evropskou komisí. A to za projekt, jehož cílem bylo osvojení nejnovějších trendů ve výuce anglického jazyka. Škola při něm využívala IT technologie a angličtinu integrovala i do nejazykových předmětů. Projekt inovace ve výuce měl celou řadu pozitivních dopadů nejen na samotné účastníky kurzů, ale také na žáky a učitele ze školy i dalších škol v okrese. Výsledným produktem byl interaktivní průvodce Irskem, který využívá moderní aplikace a poskytuje studentům rozmanité příležitosti ke zlepšení jejich jazykových a digitálních dovedností, rozvíjení kulturního povědomí a budování tolerance.

 

Kristýna Dobešová Zimmermanová: za významné ocenění školního pěveckého sboru Polyfonia a propagaci města

Sbormistryně Kristýna Dobešová Zimmermannová je absolventkou Janáčkovy konzervatoře v  Ostravě a Masarykovy univerzity v Brně. Na břeclavském gymnáziu působí od roku 2014. V loňském roce dovedla gymnaziální sbor Polyfonia mezi celorepublikovou pěveckou špičku. Na celostátní přehlídce mládežnických pěveckých sborů Mezzochori, který se konal v Hradci Králové, získala Polyfonia Zlaté pásmo. V přehlídce měla Polyfonia konkurenci 744 účastníků ve 23 sborech.

 

Jana Zeithammerová: za inovativní práci s mladými čtenáři s využitím moderních technologií a za propagaci nových trendů v knihovnictví

Knihovnice Městské knihovny Břeclav, kde pracuje od roku 2019, se v loňském roce stala vítězkou vůbec prvního Jihomoravského kola soutěže MARK. Tu vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků a jejím cílem je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků knihoven a ohodnotit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v daném roce.

Zájem Jany Zetihammerové se od začátku soustředil na online prostředí. Pro mladé čtenáře připravila online pořad Easy Game/Easy Life upozorňující na výhody i rizika spojená s fenoménem hraní videoher, stojí za podcastem ManYAčky věnovaný Young Adult literatuře. Když do knihoven začal pronikat fenomén robotů, virtuální reality a 3D tisku, stala se jeho nadšenou propagátorkou skrze řadu aktivit a akcí pro děti i dospělé návštěvníky knihovny.

 

Jarmila Létalová: za celoživotní práci v oboru knihovnictví a zásluhy o rozvoj dětského čtenářství ve městě i v celém regionu

Po maturitě na Gymnáziu v Břeclavi nastoupila Jarmila Létalová do břeclavské knihovny, kde pracuje dodnes. Knihovnictví pak vystudovala na Střední knihovnické škole v Brně. Během své pracovní kariéry v břeclavské knihovně vystřídala práci na dospělém oddělení, na pobočkách v Poštorné a v Charvátské a nyní je odpovědnou vedoucí oddělení pro děti a mládež. Za sebou má obdivuhodných 46 let služby.

Kromě běžné knihovnické práce je za ní práce při zpracování statistik pro její oddělení a podíl má také na tvorbě a realizaci grantů. Jejím dílem je i řada úspěšných besed se spisovateli a ilustrátory dětských knih a různých akce pro děti. K 1. únoru 2024 odchází do penze.

 

František Šulák: za dlouholetou a soustavnou práci v oblasti folkloru

Životní jubileum, 80 let, oslavil 22. prosince folklorista František Šulák, rodák z Lanžhota, který ovšem od roku 1974 žije v Břeclavi.  Celý svůj život zasvětil folkloru. Ve svých jedenácti letech začal navštěvovat hudební školu v Břeclavi. V roce 1958 se stal členem dětské cimbálové muziky, kterou založil Tibor Jánoš. Tato muzika pak pokračovala pod názvem Podlužan při stejnojmenném folklorním souboru a František Šulák se v ní angažoval až do roku 1966, kdy přestoupil do cimbálové muziky Břeclavan. Zde strávil necelých 30 let. Hrál však také v Cimbálové muzice Jožky Severina nebo Cimbálové muzice Matěje Kůrečky.

František Šulák vedl učňovské folklorní soubory, doprovázel některá představení divadla poezie Proměna, které založili manželé Kaněrovi při břeclavském gymnáziu. Doprovázel a doprovází také několik ženských, mužských i dětských sborů v Břeclavi i okolí, úzce spolupracuje se Slováckým krúžkem Poštorná – Koňaré a pokud je potřeba, rád svým umem pomůže svým kolegům z branže. Je „chodící“ studnicí písní především z našeho regionu.

 

Jiří Rufer: za celoživotní práci s mládeží ve skautingu

Skautské hnutí je celoživotní láskou Jiřího Rufera. Aktivně se mu věnoval už na střední škole a v době uvolnění společenských poměrů v roce 1968 obnovil v Břeclavi jeho činnost. Právě u něj se 22. března 1968 sešla skupinka bývalých skautů z let čtyřicátých, aby obnovili I. oddíl a zaregistrovali jej v rámci Junáka. Jiří Rufer přezdívaný Rolf dokázal udržet činnost skautské organizace i v době normalizace. I když oddíl fungoval pod hlavičkou pionýrského oddílu, tajně v něm zachovával skautské principy a ideje, které předával dál. Díky tomu se skauting v Břeclavi po roce 1989 rychle obnovil. Po revoluci Rufer pro břeclavské skauty získal klubovnu na Šilingrově ulici. Stal se členem náčelnictva a svými zkušenostmi přispěl k rozvoji hnutí i v celé republice.

 

Lukáš Drobilič: za příkladnou reprezentaci města v oblasti sportu

Lukáš Drobilič je sportovním obojživelníkem. Důkazem je, že pro mladého sportovce disciplína není důležitá. Stejně úspěšně reprezentuje v plavání DELFÍN Břeclav, jako v atletice TJ Lokomotiva Břeclav.

Na atletickém mistrovství ČR žáků si loni připsal titul mistra v soutěži výškařů a jako bonus získal bronz v dálkařském sektoru. Pochlubit se může také tím, že pokořil okresní výškařský rekord, když překonal laťku ve výšce 195 centimetrů. Zlato mu ve skoku do výšky patřilo i na halovém mistrovství republiky.

Stejně dobře se mu dařilo i v bazénu. V červnu se stal dvojnásobným mistrem České Republiky na 100 i 50 metrů volným způsobem. Na zimních soutěžích na sklonku roku dokázal vybojovat medaile v pěti disciplínách, z toho tři zlaté a dvě stříbrné. Zlato a tím pádem titul nejlepšího plavce v České republice ve své věkové kategorii získal na stometrové i padesátimetrové trati volným způsobem a nejrychleji plaval i na sto metrů znak. Stříbrné medaile vyplaval v disciplínách 200 metrů volným způsobem a 100 metrů motýlek.

 

Václav Hanzl: za dlouholetý a nesmazatelný přínos pro alternativní kulturní scénu v Břeclavi

Piksla. Tak se jmenuje klub, který v Břeclavi už několik let drží prapor alternativní kultury. Loni oslavil dvacáté výročí od chvíle, kdy jej Václav Hanzl založil. Náplň klubového programu tvoří kromě reprodukované hudby i koncerty žánrově různorodých kapel, výstavy a divadelní představení. V Piksle se hraje muzika mimo hudební středoproud - rock, funky, ska nebo třeba i metal. Za dvacet let Václav Hanzl přivedl do města stovky kapel různě známých jmen a tím Břeclav dostal na klubovou mapu České republiky. Prostor tu od počátku dostávají i začínající kapely z regionu.

 

Veronika Kamenská: za titul vicemistryně světa v parakarate a přínos v péči o duševní zdraví

Parakratistka Veronika Kamenská se loni na podzim blýskla skvělým výkonem na MS zrakově znevýhodněných v Budapešti. V kategorii K10 obsadila druhou příčku. Úspěšná je i ve freestylovém yoyování, kde se pyšní druhým místem z mistrovství světa. V yoyu je i několikanásobnou mistryní Evropy a České republiky.
Její záběr aktivit ale dalece přesahuje hranice sportu. Je autorkou aplikace Nepanikař, která funguje jako bleskurychlá alternativa duševní první pomoci, a to nejen pro mladé lidi. Loni spoluvytvářela příručku pro učitele s osvědčenými postupy, jak pracovat s žáky, kteří se potýkají s duševními potížemi.

Veronika je absolventkou oboru Biomedicínské inženýrství a bioinformatika na brněnském Vysokém učení technickém. Ve studiu pokračuje na Masarykově univerzitě v doktorské studijním programu Simulace v medicíně.

 

 

Zdeněk Němec: za dlouhodobou propagaci významu břeclavské železnice a působnost v cestovním ruchu

Pan Zdeněk Němec se narodil 20. 8. 1950 ve Znojmě. Už jako mladého jej zaujala historie a tato se stala jeho celoživotním koníčkem. Na střední školu nastoupil v roce 1966 do Břeclavi. Po jejím absolvování začal pracovat v břeclavském lokomotivním depu a následně pracoval jako strojvedoucí a strojmistr u ČSD, ČD i ČD-cargo, a to až do odchodu do starobního důchodu.

Zaměstnání na železnici mu umožnilo cestování po celé republice a po roce 1989 i po Evropě. Na svých cestách se seznamoval také s historií navštívených lokalit a zemí.  Své znalosti zúročil a začal pracovat jako průvodce pro cestovní kancelář „Rady na cestu“. Doposud provází ve Vídni, Budapešti, Znojmě, Olomouci a příležitostně i v Břeclavi.

V Břeclavi začal provázet již jako zaměstnanec Městského muzea a galerie, a to v synagoze a později i na židovském hřbitově. Aktivně se zapojil do budování nově vzniklého Muzea železnice, které bylo zřízeno na břeclavském nádraží, kde v současné době pracuje jako průvodce.  Zde propaguje význam našeho města jako jednoho z nejvýznamnějších železničních uzlů v ČR a prvního místa ve Střední Evropě, kde zastavil vlak tažený parní lokomotivou.

Není mu cizí ani charitativní činnost, kdy pravidelně přednáší pro společnosti nevidomých a slabozrakých „TyfloCentrum Břeclav“ a pro spolky tělesně postižených, seniorů a neslyšících.

V Břeclavi také aktivně hrál divadlo v souboru pro mládež „DABARA“. Byl členem kulturní komise města, kontrolní komise a komise seniorů při Městském úřadě v Břeclavi.

 

Jiří Uher: za inovativní vedení a rozvoj Střední školy Edvarda Beneše a spolupráci s městem i místními firmami

Jiří Uher nastoupil do čela Střední školy Edvarda Beneše v polovině roku 2021 s vizí, aby se stala

první volbou pro žáky základních škol z širokého okolí. Významně rozvinul spolupráci nejen se základními školami, ale také s břeclavskými podniky, která absolventům významně pomáhá v uplatnění na trhu práce. Oborovou nabídku školy rozšířil o technické, ekonomické i pedagogické lyceum, jejichž absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách. Odvážně se pustil také do přejmenování školy na Střední školu Edvarda Beneše Břeclav. Nový název nyní zastřešuje všechny složky školy – střední průmyslovou školu, obchodní akademii, střední odborné učiliště a také lycea. Škola začala používat také nový vizuální styl, který pro ni vytvořili studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.