Rada města vyhlásila dotační programy

Rada města ve středu 07.09.2022 vyhlásila programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Břeclavi pro rok 2023 a stanovila lhůty pro podávání žádostí. Dotační programy jsou zveřejněny na úřední desce. Všechny potřebné formuláře najdou zájemci na webu města (www.breclav.eu) v sekci Služby úřadu/Rozpočet a dotace.

Poř. číslo

Název dotačního titulu

pro rok 2023

Plánovaný objem prostředků v Kč

Termín podávání žádostí

1.

Podpora rozvoje v oblasti tělovýchovy a sportu

13.500.000

10.10.2022–11.11.2022

2.

Podpora rozvoje v oblasti kultury

3.200.000

10.10.2022–11.11.2022

3.

Podpora činností v sociální oblasti poskytovaná občanům města Břeclavi (mimo služby v Minimální síti ORP Břeclav)

750.000

1. kolo:

10.10.2022–11.11.2022

2. kolo:

24.07.2023–04.08.2023

4.

Podpora základních činností registrovaných sociálních služeb

v oblasti poskytování sociálních služeb občanům ORP Břeclav (Minimální síť)

1. kolo

5.106.000

10.10.2022–11.11.2022

5.

Podpora materiálně technické základny sportu (investiční program)

500.000

01.01.2023–15.11.2023

6.

Individuální dotace

500.000

01.01.2023–15.11.2023

7.

Podpora rozvoje cestovního ruchu

300.000

01.01.2023–15.11.2023

8.

Fond malých sociálních projektů

450.000

13.02.2023–24.02.2023

 

Celkový plánovaný objem prostředků

 

24.306.000

x

 

Kontaktní osoby:

  • oblast sportu, cestovního ruchu, individuálních dotací

Ing. Markéta Sýkorová, telefon: 519 311 236,   

e-mail: marketa.sykorova@breclav.eu

 

  • oblast kultury, individuálních dotací

Radka Kobrová, telefon: 519 311 402, 731 428 263,

e-mail: radka.kobrova@breclav.eu

 

  • oblast sociálních služeb

Ing. Denisa Mahovská, tel.: 519 311 262, 724 391 277,

e-mail: denisa.mahovska@breclav.eu