Radní schválili návrh na rozdělení dotací

Rada města ve středu 13. března projednala návrhy na poskytnutí dotací do sportu, kultury a sociální oblasti pro rok 2019 a doporučila je městskému zastupitelstvu ke schválení. To bude o dotacích rozhodovat ve středu 27. března.

Žádosti o dotace do kultury, sportu a sociální oblasti prošly tradičním "kolečkem", vyjadřovali se k nim pracovníci příslušných odborů břeclavské radnice a členové komisí.
Do sportu by letošním roce měly putovat dotace v celkové výši 12.151.500 Kč. Do oblasti kultury půjde v letošním roce 2.700.000 Kč a prostřednictvím individuálních dotací 49.000 Kč. Do sociální oblasti zamíří z městského rozpočtu 5 326 398 korun.
Vzhledem k možnostem městského rozpočtu je letos na dotace určeno o něco méně peněz než v roce předchozím, přesto jde stále o částky srovnatelné či vyšší, než poskytují podobně velká města. Dotace jsou ale jen jedním zdrojem financování. Další nemalé peníze do sportu dává město prostřednictvím příspěvkové organizace TEREZA (Tělovýchovné a rekreační zařízení), která se stará o fungování zimního stadionu, koupaliště, krytého bazénu, fotbalových areálů v Poštorné a Charvátské Nové Vsi. Stejně tak financuje největší kulturní akce ve městě z městských peněz Městské muzeum a galerie (Svatováclavské slavnosti, Slavnosti rajčat, Chillifest, Setkání přátel jižní Moravy, Břeclavské Vánoce).