Radní si rozdělili kompetence

Nezbytným předpokladem úspěšné práce je přesné stanovení úkolů a také odpovědnosti za jejich plnění. Tímto úkolem se zabývala také nově zvolená rada města.

Starosta Břeclavi Svatopluk Pěček (ANO) má ve své gesci městskou policii, Technické služby města, dopravu a krizové řízení. První místostarosta Jakub Matuška (Mladí a Neklidní) bude zodpovídat za majetek města, investice, sociální oblast a vnitřní správu úřadu. Místostarosta Richard Zemánek (KDU-ČSL) má ve své gesci příspěvkové organizace města, ekonomiku, školství, kulturu a sport.

"Vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli zrušit post třetího místostarosty, převzali odpovědnost za konkrétní oblasti i jednotliví neuvolnění městští radní," uvedl místostarosta Jakub Matuška s tím, že některé oblasti budou sdílené a bude za ně odpovídat radní i některý z uvolených představitelů města. Radní Ondřej Ďuriš tak bude zodpovídat za rozvoj města, Petr Dlouhý za kulturu, Milan Klim za životní prostředí a školství, Petr Vlasák za cestovní ruch, Marcela Pardovská za ekonomiku a František Zugar za vnitřní správu.

Dílčích změn doznalo také složení komisí a výborů města. "Nechtěli jsme do složení těchto orgánů příliš zasahovat, abychom nenarušili kontinuitu jejich práce. Některé změny byly vynucené z důvodu neslučitelnosti funkcí u nových představitelů města. Ke změnám ale došlo na pozicích předsedů komisí i výborů, tak aby to odráželo nové rozložení sil v zastupitelstvu. I nadále ctíme nepsané pravidlo, že post předsedy kontrolního výboru zůstává opozici, sdělil místostarosta Matuška.