Radnice hledá městského architekta

Vyhlášení veřejné zakázky na externí zajištění činnosti městského architekta schválila ve středu 12. června rada města.

"Dobrý městský architekt nám dlouhodobě chybí a na městě je to bohužel znát. Od spolupráce si slibujeme kvalitu pořizovaných rozvojových dokumentů, projekční přípravy a jejich realizace. Městský architekt se bude podílet také na zadávání a realizaci investičních akcí města. Bude zajišťovat architektonické a urbanistické soutěže města, koncepci tvorby veřejného prostoru (dlažba, městský mobiliář, veřejné prostranství, veřejné osvětlení apod.) a navrhovat urbanistické a architektonické úpravy ve městě," nastínil představy vedení radnice o práci městského architekta místostarosta Jakub Matuška. "Očekáváme, že s vítězným dodavatelem bude uzavřena smlouva o poskytování služeb na dobu neurčitou v předpokládaném rozsahu 60 hodin za měsíc," doplnil místostarosta.

Rada také schválila složení hodnotící komise, kterou tvoří renomovaní architekti doc. Ing. arch. Karel Havliš, Ing. arch. Karel Božek a Ing. arch. Zdeňka Vydrová.

Podmínky výběrového řízení najdete zde.

12. 6. 2019