Ředitel ZŠ Kupkova odchází do penze

Právě o prázdninách se rozhodl ředitel ZŠ a MŠ Kupkova PaedDr. Igor Huleja předat pomyslnou vládu nad školou, kde učil od roku 1983. Funkci ředitele školy zastával od roku 1999 a pod jeho vedením došlo také ke sloučení ZŠ Kupkova a Mateřské školy Dukelských hrdinů. Od 1. ledna 2010 byl ředitelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Kupkova. Pod jeho vedením dosáhla škola mnoha úspěchů jak v naukových předmětech, tak i ve sportovních kláních na úrovni krajské i republikové. Za vykonanou práci a dlouholetou spolupráci panu řediteli Město Břeclav děkuje a přeje mu hodně zdraví, spokojenosti a sil v další životní etapě.

V současné době je pověřen řízením školy Mgr. David Starnovský. Rada města vyhlásila zároveň konkurzní řízení na obsazení vedoucího místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Kupkova 1. Přihlášky je možné podávat do 13. srpna 2021.

Podrobnosti o konkurzním řízení naleznete zde: 

Konkurz ZŠ a MŠ Kupkova.jpg