Ředitelem ZŠ Slovácká bude Martin Janošek

Rada města ve středu 24. dubna jmenovala novým ředitelem Základní školy Slovácká Mgr. Martina Janoška. Nový ředitel se své funkce ujme 1. srpna.

Výběru ředitele největší břeclavské základní školy město věnovalo velkou pozornost. Do výběrového řízení se přihlásili čtyři uchazeči. Ve třech případech šlo o pedagogy, kteří na škole působí, čtvrtý byl z jiné břeclavské školy. Všichni splnili kvalifikační předpoklady a předložili koncepci rozvoje školy v dalších letech, kterou si členové výběrové komise prostudovali mezi prvním a druhým kolem výběrového řízení. V sedmičlenné výběrové komisi byli zástupci města, Jihomoravského kraje, České školní inspekce, zaměstnanců školy, školské rady a také ředitel obdobné školy. Na základě řízeného pohovoru, dosavadních zkušeností a výsledků, na základě posouzení odborníků a projevů uchazečů se komise jednomyslně usnesla a doporučila radě ke jmenování ředitelem Mgr. Martina Janoška, který v současné době na škole působí jako speciální pedagog.

 

24. 4. 2019