Ředitelství silnic a dálnic začne 1. března opravovat ulici Hraniční v Poštorné

Silnice I/55 vedoucí k rakouským hranicím se dočká v úseku od křižovatky s ulicí Kovářská po křižovatku u hypermarketu nového povrchu, opravovat se budou i kanálové vpusti.

„Lidé si na špatný stav této silnice stěžovali dlouhodobě. Na řadě míst se povrch již propadal, problémy se objevovaly také za deštivého počasí, kdy na komunikaci stála voda, kterou vpusti nezvládaly pojmout,“ vysvětluje starosta Svatopluk Pěček. „Na tak velkou intenzitu silničního provozu, jaká tu dnes je, navíc nebyla stavěná. Proto jsme významně apelovali na Ředitelství silnic a dálnic, aby s opravou ulice Hraniční začalo co nejdříve,“ doplnil s tím, že kanalizaci se podařilo opravit už loni bezvýkopově.

Práce se neobejdou bez dopravní uzavírky. Od 1. března do 15. května 2023 bude Hraniční pro vozidla neprůjezdná. K rakouským hranicím, hypermarketu Albert či společnosti Fosfa se dostanou objížďkou. Ta bude začínat u křižovatky Třídy 1. máje s ulicí Jana Skácela. Vozidla budou muset jet směrem na Valtice a před železničním přejezdem odbočit do ulice Díly, minout areál firmy PKZ Keramika Poštorná a podél kolejí pak pokračovat ulicí Nádražní. Polní cestou, která bude pro potřeby objížďky nově zpevněná, projedou kolem areálu společnosti Lamé, kudy se opět dostanou na silnici I/55.
V první fázi uzavírky nebudou moci projet ulicí Hraniční autobusy MHD, tudíž nebude ani zajištěna obsluha zastávek Břeclav, Poštorná, Jana Skácela a Břeclav, Poštorná, Hraniční v obou směrech a taktéž zastávka Břeclav, Poštorná, FOSFA. Průjezd autobusů MHD ulicí Hraniční a obsluha zastávek bude znovu obnovena od 16. dubna 2023. Průchod chodců a průjezd cyklistů částí uličního prostoru bude naopak možný po celou dobu uzavírky, tak aby byla zachována dostupnost společnosti Fosfa, hypermarketu Albert a podobně.
Obyvatelům Hraniční ulice bude umožněn příjezd k jejich domům vyjma doby, kdy budou přímo před jejich obydlím probíhat stavební práce. Na místě se musí řídit pokyny pracovníků stavební firmy.

20. 2. 2023