Rekonstrukce Domova seniorů Břeclav

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo program Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb. 

V rámci tohoto programu budou realizovány projekty „DS Břeclav - přístavba lůžkového evakuačního výtahu" a "Humanizace DS Břeclav".  Realizací těchto projektů dojde ke kompletní rekonstrukci 2. - 4. patra domova seniorů a výstavbě lůžkového výtahu.  


 Akce bude podpořena z rozpočtu MPSV částkou 61 561 001 Kč.