Rekonstrukce semaforů je hotova, běží zkušební provoz

Rekonstrukce semaforů na šesti křižovatkách mezi Poštornou a Starou Břeclaví byla úspěšně ukončena. V současné době běží šedesátidenní zkušební provoz, během kterého se doladí zelená vlna, umožňující co nejplynulejší průjezd centrem města.

"Detaily provozu semaforů na jednotlivých křižovatkách se pravidelně dolaďovaly už během rekonstrukce na kontrolních dnech, kterých se kromě zástupců města a dodavatele (firma ELTODO) zúčastňovala firma provádějící stavební dozor, dopravní policie a zástupci Tyflocentra (centrum pro nevidomé občany). Probírali jsme zde také všechny připomínky a podněty občanů k provozu nových semaforů," uvedl k průběhu rekonstrukce semaforů břeclavský místostarosta Svatopluk Pěček. Celá rekonstrukce podle něj probíhala bez problémů a ve stanovených termínech.

Koncem srpna, po ukončení zkušebního provozu, proběhne ještě závěrečný kontrolní výbor a následně budou městu předány semafory do plného provozu.

Rekonstrukce světelného dopravního značení byla zahájena 5. března letošního roku, město za ni zaplatí ze svého rozpočtu 11,5 milionu korun. V průběhu srpna bude ještě provedena i modernizace semaforů na samostatné křižovatce u Fučíkova mostu (za cca 300 000 korun), se kterou se původně v letošním roce nepočítalo. "V rámci sjednocení světelné signalizace ve městě zde budou vyměněny původní světla za spolehlivější LED světla, řadič a tlačítka pro chodce. Zároveň zde bude na žádost hasičů obnovena možnost změny režimu semaforů v návaznosti na výjezd požárních vozidel k zásahu," vysvětlil místostarosta Svatopluk Pěček.