Rekonstrukce židovské obřadní síně je u konce

Obdivuhodné detaily dokázali řemeslníci na konci 19. století vytvořit na objektu židovské obřadní síně v Břeclavi. Zdobné věžičky, překrásné vitráže, unikátní štuky i výmalbu budou moci již brzy Břeclavané obdivovat ve stejné podobě, v jaké ji v roce 1892 nechala vytvořit podnikatelsky a společensky významná židovská rodina Kuffnerů. Náročná rekonstrukce židovské obřadní síně je nyní u konce.

„Rekonstrukce historického objektu je vždy velmi náročná. Firma, která ji prováděla, navíc měla na práce velmi krátký čas. O to víc si cením, že se podařilo vše, na čem jsme se domluvili,“ cení si starosta Svatopluk Pěček práce společnosti ARCHEON. U stavby se totiž ladily i drobné detaily. Pod dohledem historičky Aleny Káňové firma hledala například co nejpřesnější odstíny vitráží, kamenů i dřeva tak, aby stavba co nejvíce odpovídala své původní podobě.

 Zatímco ještě na jaře ze stropů stavby čněly dřevěná žebra poničené klenby, dnes jsou bezvadně propletená do efektního vzoru. V interiéru je obnovená štuková výzdoba i hebrejské nápisy. Lidé budou moci obdivovat původní dubová vstupní vrata zdobená kovářským dekorem. Rovněž zábradlí lemující schody je krásnou kovářskou prací.

Stavba výrazně prohlédla i zvenčí. Rekonstrukcí prošla střecha s keramickou krytinou a zdobnými vikýři a věžičkami a také vstupní průčelí s plastickými erby po stranách střechy portálu - jeden je městským znakem Břeclavi, v druhém je strom s rozložitou korunou. Na očištěné fasádě se skví kamenné desky s rytým textem, které ještě před nedávnem zcela zakrýval porost břečťanu. V provozu už je také okolní veřejné osvětlení.

Návštěvníci se budou moci do obnovené památky podívat v jarních měsících. Objekt po zásazích restaurátorů ještě potřebuje vysychat, dokončovat se také budou terénní úpravy v okolí. Teprve poté bude moci budova opět sloužit. „Historických objektů v Břeclavi mnoho nemáme. Židovská obřadní síň osmdesát let od války chátrala. Její rekonstrukce mě proto velmi těší. Budeme mít krásný objekt pro pořádání kulturně společenských akcí,“ podotkl břeclavský starosta.

Pro Břeclav znamenala rekonstrukce židovské obřadní síně investici ve výši více než 22 milionů korun bez DPH. Díky spolupráci se slovenským městem Sládkovičovo na ni získala jedenáctimilionovou dotaci z programu přeshraniční spolupráce INTERREG.

Sládkovičovo v rámci dotační podpory upravilo prostory zámeckého parku.

Součástí společného projektu nazvaného Na věčnou paměť Kuffnerovi na Moravě a na Slovensku byla také odborná konference na téma Marketing městských památkových rezervací v aspektu využití v cestovním ruchu. Výstupem je rovněž webová stránka o rodu Kuffnerů a v židovské obřadní síni a okolí proběhlo 3D mapování. 

 

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Název projektu: Na věčnou paměť Kuffnerovi na Moravě a na Slovensku

Kód projektu: 304021CJR9