Revitalizace cukrovaru bude v Břeclavi pokračovat

Jedním z projektů, ve kterém chce vedení Břeclavi v novém volebním období pokračovat, je revitalizace areálu bývalého cukrovaru.

V roce 2019 proběhla velká anketa o budoucnosti cukrovaru, které se zúčastnilo téměř tisíc respondentů. Její výsledky byly zapracovány do zadání urbanistické soutěže, která byla vyhodnocena v březnu 2021. Podobu studie můžete vidět na panelu zdi velké tržnice. Součástí projektu je knihovna, nové náměstí, městská hala, náplavka, zhruba 800 bytů, restaurace, kavárny, malé obchody a spousta zeleně. Z urbanistické studie vychází další postup.

 

„Zaměřili jsme se na projekt náplavky, která má propojit pod mostem sídliště U splavu s cukrovarem. Oslovili jsme krajinářská studia napříč republikou a nyní se nám schází nabídky. Financování budeme řešit z evropských peněz,“ plánuje místostarosta Jakub Matuška. „Zároveň je zadán projekt inženýrských sítí, který řeší kanalizaci, elektřinu a spoje. Jeho součástí je taky nakládání s dešťovou vodou, kterou v souladu s principy modrozelené infrastruktury budeme zachytávat z celého areálu a používat k zálivce zeleně. Sítě budou umístěny pod chodníky, abychom měli dostatek místa pro stromy, kterých mají být nově v cukrovaru téměř čtyři stovky,“ doplňuje plány Jakub Matuška.

 

Neodmyslitelnou podmínkou dalšího rozvoje jsou silnice. Do konce roku bude připravena páteřní síť v jednotlivých etapách, většina parkovišť je pod budovami. „V průběhu času počítáme se zachováním odstavného parkoviště. Napojení celého areálu ještě projde dopravními výpočty na stávajících křižovatkách, které budou muset být upraveny. Projekt řeší také obslužnost MHD,“ řekl místostarosta. 

 

V plánu je také vyhlášení soutěže na projekt knihovny, náměstí a přilehlého parku. Budova velké tržnice ještě prochází stavebním průzkumem, záměrem města je její zachování. Výsledky soutěže je možné očekávat zhruba na jaře příštího roku. 

 

Aktuální studii cukrovaru si můžete prohlédnout zde: https://1url.cz/@studiecukrovar1

 

Břeclav, 25. října 2022