Revitalizace sídlišť v Břeclavi pokračuje

Kompletní revitalizace břeclavských sídlišť bude pokračovat také v roce 2023. Je součástí dlouhodobé strategie vedení města na zlepšování veřejných prostranství nejen na sídlištích, ale v celém městě. Do tohoto záměru patří také postupná výměna světel za úspornější LED osvětlení, opravy chodníků, práce s odpadovými nádobami nebo parkování.

 „Dlouhodobě se snažíme řešit situaci na sídlišti Budovatelská v Poštorné, kde chceme v první etapě pracovat na třech činžovních domech u ulice Nádražní a prioritou je také vybudování chodníku k poštorenskému hřbitovu,“ řekl místostarosta Jakub Matuška. „Pokračování revitalizace sídliště je také součásti programového prohlášení současné koalice. Naše snaha o zlepšení životních podmínek občanů v tomto místě se kryje i se zájmem občanů, kteří se na nás nyní obrátili s peticí o dořešení veřejného prostoru v rámci sídliště Budovatelská. Projekt plánujeme ve třech etapách, a protože se jedná o velkou investici, budeme po získání stavebního povolení určitě žádat o dotace z evropských fondů. Rádi bychom opravu sídliště dokončili do roku 2024,“ dodal místostarosta Matuška.

Úpravy pokračují i na dalších sídlištích ve městě. Na sídlišti Slovácká proběhly v červnu práce na opravách chodníku kolem školy, opraven byl také chodník od Husovy ulice až k vodárenské věži. U ZŠ Slovácká vznikl společný chodník pro pěší a cyklisty. Revitalizace bude pokračovat i na sídlišti Dukelských hrdinů. Loni probíhaly velké úpravy na sídlišti Jana Palacha, kde vznikly odpočinkové zóny se zelení a nové venkovní sportovní hřiště. Nechybějí ani zapuštěné velkoobjemové kontejnery na tříděný odpad. Změnami prošlo také dětské hřiště s novými hracími prvky, kde se podařilo snížit jeho prašnost výsevem trávy. Zajímavostí je, že lavičky na hřišti jsou vyrobeny z revitalizovaného textilu (re-textil), kteří břeclavští občané vytřídili do nádob na textilní odpad.