Rozhodněte i vy o dopravní budoucnosti Břeclavi!

Která místa ve městě vás trápí jako cyklisty, řidiče i chodce? Kde se necítíte bezpečně? A kde to naopak funguje dobře? Zaznačte to do pocitové mapy a pomozte nám naplánovat, jak vylepšit dopravní situaci v Břeclavi.

Pocitovou mapu můžete vyplnit zde:

Pocitová mapa města Břeclavi (pocitovemapy.cz)

Výstupy z pocitové mapy budou sloužit jako další podklad pro vytvoření Plánu udržitelné mobility. Strategický dokument stanoví návod, jak v Břeclavi pohlížet na dopravu nejméně dalších deset let, s výhledem do ještě daleko delší budoucnosti.

Řadu podkladů už město získalo díky měřením v dopravě. Ta poskytla přesná čísla o pohybu aut, cyklistů, ale třeba i cestujících v městské hromadné dopravě. Aby byl Plán udržitelné mobility skutečně komplexní, zapojují se do jeho tvorby nejen výzkumníci a odborníci, ale díky pocitové mapě nyní také veřejnost. V plánu jsou dále veřejná projednání, kde se obyvatelé města seznámí nejen s výsledky měření, ale i s výstupy z pocitové mapy.