Rozhodnutí o Soutoku se blíží, připojte svůj názor

O praktických otázkách souvisejících s ochranou Soutoku Moravy a Dyje bude s reprezentanty Města Břeclav a okolních obcí v říjnu jednat náměstek ministra životního prostředí pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny Vladimír Dolejský. Debaty o tom, v jakém rozsahu legislativně ochránit toto cenné území pod Břeclaví, byly během léta předmětem několika setkání se starosty dotčených obcí, Jihomoravského kraje, ochranářů nebo zástupců Lesů ČR. V úvahu připadá varianta velkoplošné ochrany, tedy zřízení chráněné krajinné oblasti (CHKO), nebo síť maloplošných zvláště chráněných území.

Zatímco na územích dotčených obcí se o tomto tématu mezi obyvateli diskutuje, v Břeclavi taková otevřená debata ještě nezačala a vedení města chce o závazku chránit území zařazené od roku 2004 do projektu Natura 2000 vést veřejnou diskuzi.

 „Chceme se zeptat našich občanů, jaký je jejich postoj k ochraně tohoto unikátního území, protože tato lokalita je cennou součástí jejich života,“ uvedl místostarosta Jakub Matuška. „V případě, že by se Břeclav rozhodla pro podporu varianty vytvoření CHKO, otevřela by se nám možnost čerpat dotační peníze pro oblast životního prostředí a podpořit tak například rekonstrukci břeclavského zámku nebo úpravy podzámčí, které jsou finančně hodně náročné,“ doplnil Matuška.

Své názory a stanoviska mohou občané zasílat na speciální e-mailovou adresu: anketa@breclav.eu

Postoje Agentury pro ochranu přírody a krajiny (AOPK) a Lesů ČR nejsou zatím jednotné, spojuje je ale snaha o udržení vody v lokalitě i fakt, že chtějí fenomén lužních lesů na Soutoku s jeho biodiverzitou zachovat.

Zájemci o problematiku mohou navštívit webové stránky o lužní krajině Soutoku Dyje a Moravy navazující na CHKO Pálava. Text doprovází bohatá fotodokumentace, odkazy na odborné materiály i odpovědi na nejčastější otázky spojené s ochranou tohoto území.

http://soutok.nature.cz

8. 10. 2019