Rozpočet Břeclavi počítá s investicemi za stovky milionů

Břeclavští zastupitelé schválili rozpočet na příští rok. V roce 2024 bude město hospodařit se schodkovým rozpočtem. Do rozvojových investic investuje 594 446 000 korun.

Příjmy rozpočtu jsou naplánovány ve výši 748 156 000 korun, výdaje ve výši 1 240 328 000 Kč. Rozpočet počítá s čerpáním úvěru ve výši 505 000 000 Kč a splátkami úvěrů ve výši 13 590 000 Kč. Schodek tedy činí 492 172 000 Kč.

„Největší schválenou investicí v následujících letech je rekonstrukce koupaliště. Ta bude stát kolem půl miliardy korun a jejím výsledkem bude kompletní rekonstrukce obou městských plováren - venkovní i vnitřní,“ představil stěžejní investici příštího roku místostarosta Jakub Matuška.
Do konce roku 2024 bude dokončena rekonstrukce pavilonu A Domova Seniorů, která vytvoří hezčí prostředí pro sto klientů Domova Seniorů.

Do konce září by mělo být otevřeno zrekonstruované hřiště u ZŠ Na Valtické, práce budou stát kolem 50 milionů korun, výsledkem bude obnova školního hřiště, které je v současnosti v havarijním stavu a které bude sloužit po skončení výuky veřejnosti.

Všechny tyto tři projekty jsou financované úvěrem.

„Pokud získáme dotaci z programu IROP začneme s přípravou výstavby městských sociálních bytů na místě bývalé policejní ubytovny U Splavu. Půjde o 28 nových bytových jednotek pro seniory, mladé rodiny nebo lidi s různými handicapy. Celkové náklady by se měly vejít do 100 milionů korun, dotace pokryje zhruba polovinu,“ vypočítal Matuška a doplnil, že na začátku roku město požádá také o dotaci na rekonstrukci prostor před nádražní budovou. Celkové náklady se šplhají k 80 milionům, dotace z programu IROP by měla pokrýt zhruba 53 milionů korun.

„Počítáme také s další etapou výstavby cyklostezky Včelínek, přípravou lokalit pro výstavbu rodinných domů, další etapou zefektivnění veřejného osvětlení nebo realizací varovného systému pro ochranu obyvatelstva,“ doplnil místostarosta seznam připravovaných investic.