ŘSD opravuje most u Racia

Kyvadlový provoz v místě oprav.

Opravy dilatačních závěrů mostu na ul. Národních hrdinů (u Racia) omezí průjezd místem. Práce probíhají formou částečné uzavírky ve dvou fázích, kdy průjezdná je na semafory vždy polovina mostu. Z toho důvodu se mohou tvořit kolony. Pokud to není nutné, průjezdu místem se vyhněte, případně jeďte ve směru na Hodonín (i zpět na Břeclav) přes ul. 17. listopadu a Sovadinovu. Vlastník mostu, Ředitelství silnic a dálnic, musel přistoupit k opravě dilatačních závěrů kvůli jejich nevyhovujícímu stavu. Práce mají skončit nejpozději 13. 5. 2022.