Břeclav má 374 sběrných míst na tříděný odpad

Sběrné nádoby na sklo, papír, plast, použité jedlé oleje, drobné elektro či textil. Na 374 místech po celém městě najdete vždy minimálně jednu z těchto sběrných nádob na odpad. Nyní je můžete najít nově i v interaktivní mapě.

„Břeclav patří k městům, kde dlouhodobě třídíme nejlépe. I proto se snažíme rozmístit kontejnery na co nejvíce míst po celém městě. V minulých letech jsme k tomu navíc přidali kompostéry na zahrádky a teď nově na vybraných místech nabízíme občanům popelnice na bioodpad,“ prozradil tajemník úřadu Zdeněk Opálka.

Aby město vyšlo lidem ještě více vstříc, zpracovalo interaktivní mapu, díky ní může každý najít popelnici na tříděný odpad pohodlně od počítače. Vše je dostupné na webové adrese mapy.breclav.eu.

Interaktivní mapa přehledně zobrazuje všechna místa, kde lze vyhodit papír, plast, sklo, textil, elektro zařízení či jedlý olej. Odkaz:

https://gis.breclav.eu/portal/apps/webappviewer/index.html?id=7e18fc81d7fe493aa340ff7fc6ef4072&shareWithWebMap=true

Kliknutím na konkrétní místo se zobrazí upřesňující informace o sběrných nádobách. Je zde uvedeno, kolik je na daném místě nádob na papír, plast a sklo a zda je zde i nádoba na textil, oleje nebo elektro zařízení,“ vyjmenovává Jitka Kominácká z odboru rozvoje a správy.

 Pokud lidé například v mapě zjistí nesrovnalost v počtu, umístění či druhu nádob, mohou poslat informaci na městský úřad na adresu jitka.kominacka@breclav.eu. Pokud bude některá z nádob poškozená, lze závadu nahlásit přes mobilní aplikaci (mapy.breclav.eu/zavady) nebo přímo na e-mail zdenek.zugarek@breclav.eu.