Sběrné dvory a sběrná místa

Občané města Břeclavi mohou na sběrný dvůr společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Sovadinova 2, 690 02 v Břeclavi ukládat (po prokázání totožnosti a trvalého bydliště) zdarma do 100 kg/osobu/den tyto odpady:

  • bioodpad ke kompostování (tráva, listí, plevel, padané ovoce apod.)
  • nekompostovatelný bioodpad (větve, kořeny apod.)
  • velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, podlahová krytina apod.)
  • nebezpečný odpad (baterie, akumulátory, barvy, laky, rozpouštědla, lepidla, kyseliny, zásady, pesticidy, motorový olej a tuk, plechovka od nátěrových hmot apod.)
  • kovy
  • směsný komunální odpad
  • papír, plasty, sklo

V případě dodání odpadu nad 100 kg si občané hradí likvidaci veškerých odpadů dle platného ceníku AVE CZ (provozovna Břeclav).

Tato výjimka se nevztahuje na pneumatiky a stavební odpady. Tyto odpady si občané hradí od prvního kilogramu dle platného ceníku AVE CZ (provozovna Břeclav).

Všechny fyzické a právnické osoby mohou na sběrném dvoře zdarma v rámci zpětného odběru ukládat elektrozařízení běžně vyskytující se v domácnostech v přiměřeném množství (chladící technika, televizory, výpočetní technika, audio, DVD a jiná elektronika, elektrické sporáky, fény, elektr. hračky, zářivky)

Další možnosti sběru odpadů:

  • léky lze odevzdat v lékárnách
  • monočlánky v prodejnách nebo na sběrném dvoře
  • vánoční stromky na stanovištích sběrných nádob

Libovolné umísťování komunálního odpadu (vznik černých skládek) je na celém území města zakázáno!

 

Provozní doba 

SBĚRNÝ DVŮR, Sovadinova 2

Zimní provoz (1.11. do 31.3.): 

Úterý, čtvrtek a sobota (od 8:00 do 17:00 hod) 

Letní provoz (1.4. až 31.10.):

Pondělí až sobota (od 8:00 do 17:00 hod)

Ve státní svátky je sběrný dvůr pro veřejnost uzavřen.

 

SBĚRNÉ MÍSTO,  Hájová (v Poštorné)

Sběrné místo v Poštorné provozují Technické služby Břeclav.

Provozní doba: úterý, čtvrtek od 8:00 do 17:00 hod. sobota od 8:00 do 12:00 hod.

Ve státní svátky je sběrný dvůr pro veřejnost uzavřen.