Semafory v Břeclavi urychlí průjezd městem

Úprava semaforů zlepší průjezdnost automobilové dopravy městem. Prodloužení intervalu na semaforech v úseku Sovadinova/Národních hrdinů/Lidická pomůže zvýšit průjezdnosti vozidel. Aby bylo možné průjezd zrychlit, je nutné uzavřít přechod pro chodce na křižovatce Lidická – Sovadinova – Národních hrdinů (plánek přikládáme). Oprava více než stoleté kanalizace v centru města vyžaduje mimořádná opatření. Společnost ELTODO, která řídí provoz semaforů v Břeclavi, analyzuje na základě požadavku vedení města současnou situaci při průjezdu aut ve městě, a na základě výsledků analýzy změní pravděpodobně také programování světelní signalizace v dalších částech města.

situace přechodů pro chodce Sovadinova - Lidická-1.jpg