Senior taxi odstartuje v červenci

Rada města ve středu 26. června vybrala provozovatele služby Senior taxi. Služba začne fungovat od července, nejprve ve zkušebním provozu pro obyvatele Domova seniorů.

Rady města v závěru května vypsala veřejnou zakázku malého rozsahu na provozování služby Senior taxi. Hlavním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena za ujetý kilometr. Na základě doporučení hodnotící komise rada města vybrala jako provozovatelku Senior taxi Kateřinu Bečičkovou.

Senior taxi bude fungovat v červenci, nejprve ve zkušebním provozu pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou. Poté (pravděpodobně od 1. srpna)  bude Senior taxi sloužit všem zájemcům, kteří na tuto službu budou mít nárok. Senior taxi je určeno lidem starším 65 let nebo hendikepovaným občanům, kteří vlastní průkaz ZTP a ZTP/P (bez omezení věku). Tato osoba může být přepravována s jedním doprovodem, který nehradí platbu za převoz.

Cena jedné jízdy je stanovena na 20 Kč. Za jednu jízdu se považuje jednosměrná přeprava. Maximální počet jízd, které může oprávněná osoba s případným doprovodem využít, je šest za kalendářní měsíc.

Objednaná jízda bude realizována pouze na území města Břeclavi a jen k přepravě na určená stanoviště (městský úřad, Okresní správa sociálního zabezpečení, Úřad práce, nemocnice, poliklinika, pošty, hřbitovy, knihovny, lékárny a ostatní lékaři na území města Břeclavi), pouze v pracovní dny a to v době od 7.00 hodin do 16.00 hodin.