Sirény budou mluvit. Město má dotaci na varovný systém

Ochrana obyvatel Břeclavi při velké vodě, prudkém větru či jiných živelných pohromách bude mnohem silnější. Město získalo dotaci ve výši 330 tisíc Eur, tedy zhruba 7 milionů korun, na vybudování varovného a informačního systému.

Břeclav patří k městům, které mají nepříjemné zkušenosti s povodněmi, vichřicemi i silnými bouřkami. Naposled významně škodila bouře s kroupami, která byla předzvěstí tornáda v sousedních obcích. Nový varovný systém pomůže zrychlit proces rozhodování nejen při řádění přírodních živlů, ale třeba i v případě požáru, chemického ohrožení či jiného nebezpečí.

„Systém je určen zejména pro včasné varování obyvatel a také zlepšení vzájemné komunikace města s občany ve smyslu předávání urgentních sdělení,“ vysvětluje starosta Břeclavi Svatopluk Pěček, který má bezpečnost města v gesci.

„Díky dotaci město může pořídit patnáct elektronických sirén, ale také například technologie na měření meteorologických údajů,“ poznamenal starosta s tím, že dvanáct stávajících sirén nahradí novější, která mohou kromě varovných tónů vysílat i slovní hlášení. Tři sirény přibydou zcela nově.

Stejně jako dnes budou sirény primárně ovládat hasiči, kteří systémem přenášejí zejména varovné tóny. Při mimořádné události většího rozsahu však bude moci do systému vstupovat i město, aby prostřednictvím hlásičů podávalo takzvané doplňkové informace. Může jít například o informace o zákazu větrání při požáru či o průběhu evakuace při povodni a podobně. Informace bude navíc možné vysílat i selektovaně – tedy jen do těch ulic, kterých se ohrožení bezprostředně týká.

Sirény budou umístěné zejména na veřejných budovách či na sloupech ve všech městských částech. (V přiložených mapách najdete jejich přibližnou lokaci.)

„Projekt má vést v první řadě k větší informovanosti obyvatelstva a tím zmírnění negativních dopadů klimatických změn. Zároveň však potřebujeme také zlepšit získávání dat,“ upřesnil obsah projektu místostarosta Jakub Matuška. Autonomní rádiové hlásiče budou proto doplněné o čidla pro měření meteorologických údajů – zejména síly větru, srážek, CO2, prachových částic a podobně. Data poslouží k lepší prognóze a monitoringu nejen extrémních jevů, ale například i znečištění vzduchu a podobně. „V neposlední řadě se významná část projektu bude věnovat školení obyvatelstva pro případ mimořádných událostí. Připravují se přednášky a brožury, jak se chovat v případě mimořádných událostí pro školy i pro veřejnost,“ doplnil Matuška.

V rámci projektu se počítá také s vybavením krizové místnosti a se zprovozněním aplikace určené k informování obyvatelstva i složek krizového řízení. V plánu je rovněž zprovoznění webu, kde budou publikovány výstupy dat z aplikace.

Dotace z programu INTERREG, kterou město získalo ve spolupráci se slovenským městem Čadca, pokryje 85 procent nákladů, Břeclav tak ze svého rozpočtu doplatí ještě asi 1,5 milionu korun.