Školní hřiště v Břeclavi se otevírají pro sportování veřejnosti

Vedení města plní slib a začíná otevírat pro veřejnost sportovní hřiště u základních škol.

První školou, která v Břeclavi otevřela své hřiště pro sportování široké veřejnosti, je ZŠ Slovácká. „Město nás požádalo o zpřístupnění části našich hřišť mimo dobu výuky. Rádi jsme vyhověli, protože sport je pro naši školu důležitý,“ řekl ředitel ZŠ Slovácká Martin Janošek. Hřiště je pro veřejnost otevřeno každý všední den od 16:00 do 19:30 h. Objednávat se zájemci nikde nemusí, prostě jen přijdete a máte k dispozici sportoviště.

Využití sportovišť škol břeclavská radnice připravuje od loňského roku. Další školní sportoviště budou následovat. „Nemůžeme si dovolit dublovat infrastrukturu pro školy a volnočasové aktivity. Podporujeme mimoškolní aktivity v maximální míře a chceme, aby se školy staly centrem nejen vzdělanosti, ale i dění mimo školní výuku,“ zdůrazňuje vedení města Břeclav.

Dostupnost školních hřišť veřejnosti se bude u každé školy lišit podle délky výuky a mimoškolních aktivit. Po ZŠ Slovácká budou následovat ZŠ Kupkova s novým hřištěm, které právě prochází rekonstrukcí a ZŠ Valtická, kde rekonstrukce začne po prázdninách. Všechna hřiště budou provozována za dohledu správců, kteří budou dohlížet na dodržování provozních řádů.