Socha sv. Jana Nepomuckého opět v plné kráse

V den slavnosti Božího těla bude v neděli 3. června požehnána nově zrestaurovaná socha sv. Jana Nepomuckého v zahradě kostela Navštívení Panny Marie v Břeclavi – Poštorné.

Požehnání provede farář Lukasz Andrzej Szendzielorz, který z rozpočtu farnosti poskytl potřebné finanční prostředky na restauraci sochy. Práci provedl výtvarník Pavel Doležal.

Socha sv. Floriána se nacházela ve velmi špatném stavu. Chyběla svatozář, část obličeje světce, kříž s Ježíšem byl ulomen, podstavec byl rozdroben, celá socha byla silně narušená a porostlá mechy a lišejníky. Na základě dlouhodobého jednání s farností se ukázalo, že je o opravu této památky velký zájem. Socha dříve bývala živým místem setkávání, neboť se zde pravidelně zastavovali lidé po nedělní mši, konali tu (a jinde v zahradě) slavnost Božího těla a kladli květiny na přímluvu světci Janu Nepomuckému. Sochu byla zbudována v roce 1909. Byla vysvěcena v témže roce a je na ní nápis: „Ke cti a chvále sv. Jana Nepomuckého věnovali manželé Vavřín a Marie Raškovi, čís. 93. L. P. 1909.“

Vedení farnosti cítilo povinnost napravit žalostný stav sochy a usneslo se, že bude restauraci sochy financovat. Farář Szendzielorz proto oslovil poštorenského výtvarníka Pavla Doležala, který v loňském roce v poštorenské zahradě zrestauroval sochu sv. Floriána. Doležal na podzim loňského roku sochu zakonzervoval, od poloviny letošního dubna do konce května provedl samotnou rekonstrukci. Socha Sv. Jana Nepomuckého je tak po více než sto letech opět v plné kráse a podtrhuje již tak pozoruhodné památkové bohatství obce Poštorná.

DSC_0075.JPG