Sociální instituce - kam se obrátit?

Městský úřad Břeclav – odbor sociálních věcí

(Břeclav, náměstí T.G.Masaryka 42/3,   tel.: 519 311 111, e-mail: posta@breclav.eu)

 

Činnost odboru:

-          soc. práce pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

(pomoc při hledaní bydlení, při vyřizování sociálních dávek, spolupráce s vězeňskou službou, veřejné opatrovnictví osob soudně omezených na svých právech…)

-          ustanovení zvláštního příjemce důchodu

-          vydání označení vozidla zdravotně postižené osoby

-          vydávání euroklíče

-          evidence žádostí o průkaz  Břeclav vozí seniory

-          dotace města pro organizace zabývající se sociální činností ve městě

-          plánování a strategie soc. služeb v Břeclavi a území spadajících do ORP Břeclav

-          linka pomoci seniorům pro problémů ze sociální oblasti

-          sociálně právní ochrany

 • úprava výchovy a výživy nezletilých dětí (řešení životní situace rodiny  při úpravě výchovy a výživy nezletilých děti, dohled nad výchovou dítěte, zprostředkování odborné pomoci při komunikaci v rodině …)
 • náhradní rodinná péče (zprostředkování osvojení a pěstounské péče, vyhledání vhodných dětí a osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny)
 • řešení situace u dětí s výchovnými problémy  (zanedbávání školní docházky, požívání alkoholu nebo návykových látek, trestné činy a přestupky spáchané dětmi, dětská prostituce …)

      Pomoc občanům města Břeclavi v oblasti dluhového a sociálního  poradenství, pomoc   v bytové problematice  - Projekt EU a SR Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav  - do 30.9.2021 (Břeclav, náměstí T.G.Masaryka 9, tel.: 730 543 887, e-mail: poradenskecentrum.breclav@gmail.com)

 

Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Břeclav

(Břeclav, náměstí T.G.Masaryka 42/3,  tel: 950 107 111, e-mail: podatelna.bv@uradprace.cz)

 

ÚP zajišťuje služby:

-          Státní sociální podpora

 • přídavek na dítě
 • rodičovský příspěvek
 • porodné
 • pohřebné
 • příspěvek na bydlení

-       Dávky hmotné nouze

 • příspěvek na živobytí
 • doplatek na bydlení
 • mimořádná okamžitá pomoc

-       Příspěvek na péči

-       Dávky pro osoby se zdravotním postižením  (příspěvek na mobilitu- dopravu a na zvláštní pomůcky – motor. vozidlo, úpravu bytu…., nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením)

-        Zprostředkování zaměstnání (evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání, podpora v nezaměstanosti)  - Fintajslova 1976/7, Břeclav

 

Česká správa sociálního zabezpečení – okresní pracoviště Břeclav

(Břeclav, Husova 2994/1a, tel.: 950 198 111, e-mail: posta.bv@cssz.cz)

 

ČSSZ řeší situace:

-       důchody (starobní, vdovský, invalidní, sirotčí)

-       nemocenské, ošetřovné

-       mateřství (peněžitá pomoc v mateřství, otcovská, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství)

-       lékařská posudková služba