Spotřebitelská poradna bude o týden později

Spotřebitelská poradna Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska bude své služby poskytovat klientům v Břeclavi výjimečně o týden později, tedy až ve čtvrtek 11. října od 12 do 16 hodin v zasedací místnosti č 39 v přízemí břeclavské radnice (budova B).

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. Je nezávislý, neziskový spolek hájící zájmy spotřebitelů. V současné době provozuje dvacet dva poraden pokryvající celé území České republiky. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů.