Statistici vyrazí do domácností

Český statistický úřad opět vyrazí do domácností. V rámci každoročního šetření o životních podmínkách v České republice chce získat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel. Tazatelé dorazí v rámci republiky do 11 310 domácností, které byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Vlastní šetření proběhne v době od 3. února do 23. června 2024. Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat oficiálním průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance Českého statistického úřadu dokladem totožnosti. Totožnost tazatele je možné ověřit na webových stránkách ČSÚ.

Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna.