Strategický plán rozvoje sportu - dotazník

Vážení občané,

v současné době město Břeclav zpracovává strategický dokument Plán rozvoje sportu města Břeclavi, který se týká rozvoje podmínek jak pro organizovaný sport, tak pro neorganizované aktivity obyvatel města. Chceme Vás v této souvislosti požádat o vyplnění krátkého dotazníku. Jeden dotazník je určen dospělým občanům, žáci a studenti vyplňují druhý dotazník.

 

Součástí šetření je zjišťování míry sportovní účasti, oblíbenosti jednotlivých sportů nebo Vaší spokojenosti s podmínkami pro sportovní a volnočasové aktivity v našem městě. Zároveň máte možnost vyjádřit se k současnému stavu podpory sportu.Výsledky šetření budou mít vliv na budoucí směřování veřejné podpory sportu, rozvoj sportovní infrastruktury či realizaci sportovních programů a akcí pro veřejnost.

Dotazník prosím vyplňte i v případě, že se o sport nezajímáte, nebo se sportu již aktivně nevěnujete. Dotazníky můžete vyplňovat od 1. 3. do 20. 3.

Odkaz na dotazník pro dospělé: lokalsport.cz/breclav

Odkaz na dotazník pro žáky: lokalsport.cz/breclav-zaci

 

Pro ty z vás, kteří nemáte přístup k internetu, ale chtěli byste se o svůj názor podělit, jsme připravili v podatelně městského úřadu dotazníky v tištěné formě. Vyplněný dotazník odevzdáte zase v podatelně. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vaše názory.