Stravování ve výdejnách jídel jen pomocí jídlonosičů

V návaznosti na mimořádná nařízení vlády zakázal ředitel Domova seniorů s okamžitou platností vstup veřejnosti do výdejen obědů v Poštorné, Charvátské Nové Vsi a v Břeclavi (na ulici Stromořadní). Výdej jídel bude na těchto provozovnách zajištěn přes výdejní okénko do jídlonosičů.
Výdejna obědů pro externí strávníky na Domově seniorů v sobotu a v neděli vydává již naplněné jídlonosiče bez vstupu do provozovny. Od pondělí je výdej jídlonosičů zajištěn v DPS, Seniorů 1.