Strážníci budou opět značit kola

Od úterý 9. 7. 2019 Městská policie Břeclav zahájí forenzní značení jízdních kol, které bude probíhat v sídle strážníků na Kupkově ulici 3.

Zájemci o značení jízdního kola se musí předem hlásit do pořadníku v pracovní dny v čase od 7:00 do 15:30 hod. na tel. č. 518 398 818, 724 391 277 nebo na mailové adrese denisa.mahovska@breclav.eu, případně osobně u manažera prevence kriminality v budově MP. Značení bude zdarma.

Zájemci se dostaví v termínu a čase, na který se přihlásili. Pro evidenci musí mít s sebou
• občanský průkaz
• doklad o nabytí jízdního kola (pokud jej nemá, bude sepsáno čestné prohlášení)
• čisté kolo (na znečištěná jízdní kola nelze značení aplikovat) 
V případě, že dojde k odcizení, ke změně majitele kola, nebo ke změně jeho markantů (barvy apod.), je majitel povinen neprodleně sdělit tuto informaci Městské policii Břeclav.

8. července 2019