Strážníci opět označují kola syntetickou DNA

Zájemci o označení svého jízdního kola prostřednictvím tzv. syntetické DNA mají opět šanci. Břeclavská městská policie totiž v srpnu po několikaměsíční přestávce pokračuje v projektu forenzního značení jízdních kol, které zvyšuje šanci na vypátrání odcizeného jízdního kola.

Tak jako loni mají strážníci k dispozici 200 identifikačních sad. Ačkoli se jejich pořizovací hodnota blíží tisíci korunám, majitelé jízdních kol je od strážníků získají zdarma. Zdarma je i umístění sad na bicykl a zaevidování identifikačního kódu jízdního kola do národního a mezinárodního registru.

Značení jízdních kol syntetickou DNA probíhá přímo na služebně městské policie. Zájemci o účast v projektu forenzního identifikačního značení se však musí nahlásit do pořadníku. Učinit tak mohou telefonicky na číslech 518 398 818, 724 391 277, elektronicky prostřednictví e-mailové adresy denisa.mahovska@breclav.eu nebo osobně u manažerky prevence kriminality Ing. Denisy Mahovské přímo na služebně městské policie v Kupkově 3. Konkrétní datum a čas označení jízdního kola syntetickou DNA bude určen až po domluvě s pracovnicí městské policie při zapsání zájemce do pořadníku!

„K tomu, aby jízdní kolo bylo označeno a zaregistrováno, je třeba splnění několika podmínek. Předně vlastník bicyklu musí mít trvalé bydliště v městě Břeclav a tzv. časová hodnota jízdní kolo musí činit minimálně 5000 Kč. Navíc syntetickou DNA nebudou značena jízdní kola, která jsou znečištěná,“ přidal další informace zástupce velitele městské policie Zdeněk Novák.

Pakliže majitel jízdního kola a jeho bicykl samotný splňuje uvedené podmínky, musí v dohodnutém termínu značení a zaregistrování bicyklu s sebou přinést svůj platný občanský průkaz a doklad o nabytí jízdního kola (doklad o zaplacení, záruční list apod.); v případě jeho absence jej lze nahradit čestným prohlášením, které bude na služebně MP s vlastníkem jízdního kola sepsáno.