Střed Břeclavi si oddechne - končí poslední etapa oprav kanalizace

Už od soboty 12. prosince 2020 projedete centrem města bez omezení. Končí totiž poslední etapa oprav havarijního stavu více než stoleté kanalizační stoky na ulici 17. listopadu.
Břeclavská kanalizační stoka byla vybudována v roce 1910. Po všech těch letech však nastal čas ji vyměnit. Vlivem extrémní zátěže ze silniční dopravy a také vlivem značné koroze hrozilo zhroucení a propad vozovky. Proto se investor stavby Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., (VaK) v zájmu bezpečnosti rozhodl kanalizaci opravit. Náročné opravy byly rozloženy do celkem pěti etap, které si vyžádaly uzavírky různých částí ulice 17. listopadu a shovívavost nejen řidičů, ale také obyvatel ulice.
Práce trvající od 4. srpna skončí 12. prosince tohoto roku. Nejrušnější část města se tak opět vrátí do běžného provozu. Vydechnout si mohou kromě řidičů a obyvatel ulice také cestující městskou hromadnou dopravou. Poslední přesun zastávky proběhne v sobotu 12. prosince, kdy bude možné opět využívat zastávku MHD - “Břeclav,,nám. TGM, MěÚ“, byla kvůli opravám přesunuta na zastávku u kostela.
Na finální asfaltovou vrstvu si však budeme muset ještě chvíli počkat. Pracovníci ji položí na jaře příštího roku, kdy bude pro pokládku vhodnější počasí.
Chceme poděkovat všem občanům za shovívavost a značnou dávku trpělivosti, která byla při této vyčerpávající opravě třeba. Doufáme, že nám nová kanalizace vydrží zase aspoň dalších 100 let. Při této příležitosti si dovolíme sdílet archivní snímek břeclavského náměstí z 30. let 20. století, kdy došlo k vyplavení kanalizace.

117839080_1370710949805371_1933119384201901083_o.jpg

asfalt1web.jpg