Svozový kalendář pro plasty a papíry

Upozorňujeme občany, že tento týden je 4. týden roku 2020, takže podle svozového kalendáře svážíme PAPÍR (sudý týden). Čiré pytle s papírem postavte u RD tak, aby je mohla svozová společnost odvézt kolem 7. hodiny ráno.

PAPÍR se od rodinných domů odváží v sudé týdny, PLAST se sváží v liché týdny. Dbejte také na to, aby použité pytle byly vždy průhledné. Pokud máte pytlů málo, můžete si další vyzvednout v Technických službách, Kupkova 3. 

Svozy směsného odpadu jsou stejné.


Harmonogram svozu odpadu najdete na webu tsbreclav.cz:

https://tsbreclav.cz/mesoh/