TEPLO muselo zajistit náhradního dodavatele plynu. Zálohy na energie se zvýší

Společnost TEPLO Břeclav nakoupila plyn pro břeclavské domácnosti na roky 2022 a 2023 od společnosti NWT a.s. na základě výběrového řízení v roce 2020, tedy s dostatečným předstihem v době, kdy ceny této komodity byly na velmi nízké úrovni. Nyní však došlo ze strany NWT a.s. k jednostrannému ukončení dodávek plynu, které společnost zdůvodnila údajnou nemožností plnění kvůli rostoucím cenám komodity na trhu. Jednatelé břeclavské společnosti TEPLO považují toto jednání za protiprávní a společnost bude způsobené škody vymáhat všemi dostupnými prostředky. TEPLO Břeclav tak kvůli vzniklé situaci bylo nuceno během velmi krátké doby zajistit pro Břeclavany náhradní dodávky plynu. S tím je ale spojeno výrazné zvýšení záloh za energie. I to se však bude snažit břeclavské TEPLO řešit. Aktuální situaci nám přiblížili jednatelé břeclavského TEPLA Martin Marták a Pavel Dominik.

Jak došlo k jednostrannému ukončení smlouvy?

Městská společnost TEPLO Břeclav uzavřela již v roce 2020 smlouvu o dodávkách plynu se společností NWT a.s. pro roky 2022 a 2023. Zcela běžné je přitom zasmluvnění dodávaného množství plynu dodavatelem. Již na konci roku 2021 se však na nás obrátila NWT s žádostí o navýšení ceny z důvodu podstatné změny okolností (rapidní nárůst ceny plynu). Po dlouhých jednáních nakonec TEPLO Břeclav přistoupilo na navýšení jednotkové ceny o 30 %, přičemž se NWT zavázala, že jakékoliv další riziko podstatné změny okolností jde k tíži NWT a i v takové situaci bude nadále plnit své závazky. Nyní ale NWT zcela náhle a jednostranně ukončila dodávky plynu a my jsme se tak ocitli v situaci, která nás nutí odebírat zemní plyn za aktuální ceny, což znamená navýšení ceny tepla z původních 628 Kč/GJ na 3030 Kč/GJ, tedy zhruba na pětinásobek původních záloh.

Jsme přesvědčeni, že za současnou situaci je plně odpovědná společnost NWT a její nezodpovědná a nepoctivá obchodní politika. Je patrné, že v roce 2020 a 2021 společnosti NWT spekulovala na pokles ceny plynu a nezasmluvnila si předpokládanou dodávku plynu pro TEPLO Břeclav na další období.

Co bude dál?

Zvýšení záloh na plyn se týká asi 3 tisíc břeclavských domácností. Škodu pro břeclavské TEPLO a jeho odběratele jsme předběžně vyčíslili na cca 100 milionů korun. Jakmile bude známa přesná výše škody, kterou společnost NWT svým konáním dle našeho názoru způsobila, budeme ji všemi dostupnými prostředky vymáhat. Zároveň počítáme s tím, že do ceny tepla našich odběratelů promítneme následně i vymoženou náhradu škody. V této věci nás již zastupuje advokátní kancelář, se kterou všechny kroky konzultujeme.

Náhlým ukončením dodávek plynu od společnosti NWT vznikla složitá situace, kdy jsme museli ve velmi krátké době zajistit nového dodavatele. To se nám podařilo.

V minulých dnech navíc Vláda České republiky avizovala zastropování cen energií a věříme, že se toto zastropování pozitivně promítne i na zálohách za plyn pro odběratele břeclavského TEPLA. Ihned, jakmile budou podmínky známy a schváleny, upravíme cenu tepla a tím i výši měsíčních záloh. Možnosti případné pomoci Břeclavanům v souvislosti se zvýšením záloh za energie nyní probíráme i s břeclavskou radnicí.  

Nastalá situace nebyla způsobena společností TEPLO Břeclav. Přesto se za vzniklou situaci s nárůstem cen za tepelnou energii velmi omlouváme a budeme dělat vše proto, abychom škody způsobené společností NWT zmírnili a následně promítli do ceny tepla našich odběratelů. 

 V Břeclavi 4. 10. 2022