Tesco opět podpoří neziskové organizace

Nadační fond Tesco vyhlásil již 6. ročník grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme na podporu obecně prospěšných a komunitních projektů, které přispívají ke zlepšení kvality života.

Během pěti realizovaných ročníků obdržel Nadační fond Tesco 2 876 žádostí, z nichž 810 organizací obdrželo podporu ve výši 18 180 000 korun.  V 6. ročníku podpoří Tesco opět tři vybrané projekty v každé z 90 stanovených oblastí. První místo obdrží gran v hodnotě 30 000 korun, druhé místo 16 000 korun a třetí 10 000 korun. O pořadí finalistů budou rozhodovat zákazníci hlasováním v prodejnách Tesco (včetně té břeclavské).

Přihlašování projektů začalo 1. dubna a potrvá do 5. května, zákazníci budou hlasovat od 17. června do 14. července.  Bližší informace o programu najdou zájemci na internetové stránce itesco.cz/pomahame.

V minulém ročníku v Břeclavi a v Mikulově rozhodlo přes 15 000 hlasů o tom, že finanční podpora putovala na zvedací zařízení pro imobilní klienty charitní pečovatelské služby Břeclav, na aktivizaci klientů společnosti Remedia Plus formou canisterapie, hipoterapie, muzikoterapie či dramaterapie a na pořízení venkovního nábytku do Domovinky v Němčičkách.

15. 4. 2019