Ulice Na Zahradách je opět průjezdná

Dobrá zpráva pro řidiče, ulice Na Zahradách je opět průjezdná, náročná rekonstrukce se chýlí ke konci.

Na neutěšený stav ulice, která plní roli určitého obchvatu centra města, poukazovali občané oprávněně již dlouho. Opravu povrchu komunikace bylo ale možné provést až po rekonstrukci kanalizace, vodovodu a plynu. „Za nový povrch, chodníky a nové kanalizační vpusti jsme zaplatili zhruba 25 milionů korun, ale byla to velmi potřebná investice. Budování komunikace nám komplikovalo neúnosné podloží, ale nakonec se vše podařilo po technické stránce vyřešit,“ uvedl břeclavský místostarosta Jaroslav Válka a dodal, že celá rekonstrukce byla velmi složitá také po logistické stránce, protože komunikace slouží pro zásobování řady firem, které mají v této lokalitě svá sídla. Město proto před zahájením prací svolalo jednání všech dotčených účastníků, aby s nimi dohodlo takový postup prací, který by firmám zkomplikoval život co nejméně.

V současné době se ještě pracuje na Stromořadní ulici od křižovatky s ulicí Na Zahradách po kruhový objezd u bývalého autobusového nádraží. Zde by mělo být vše hotovo do konce září.

DSC_0503.JPG