ÚOHS zrušil výběrové řízení, ale MHD v Břeclavi je zajištěna

Výběrové řízení na provozovatele městské hromadné dopravy v Břeclavi se bude muset opakovat. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyhověl námitkám dopravní firmy, která se výběrového řízení ani nezúčastnila, a uznal, že podmínky výběrového řízení obsahovaly formální nedostatky.

Vzhledem k tomu, že vypsání nového výběrového řízení nelze kvůli dodržení zákonných lhůt stihnout dříve než vyprší stávající smlouva s dopravce BORS Břeclav a.s., vyhlásila rada města ve středu 4. září tzv. jednací řízení bez uveřejnění, což je speciální forma výběrového řízení na dobu přechodnou. V něm oslovila dosavadního provozovatele, který bude městskou hromadnou dopravu provozovat do doby než proběhne řádné výběrové řízení. Pro občany se tak nic nezmění, stále je budou vozit stejné autobusy za stejných podmínek.

5. 9. 2019