Úprava provozních hodin parkovacích automatů a navýšení cen parkovného od 1. 2. 2021

Městská policie Břeclav oznamuje, že od 1. 2. 2021 dojde k úpravě provozních hodin parkovacích automatů a k navýšení cen parkovného na parkovištích a v rezidentních zónách. Nově bude zpoplatněno i stání v ulici Veslařská.

S přibývajícím počtem aut bohužel roste i potřeba parkovacích míst. Proto město přistoupilo k rozšíření a modernizaci parkovacích ploch. To sebou ale zákonitě nese i zvýšení nákladů na jejich provoz jako je údržba, osvětlení atd.
I toto jsou důvody, které vedly k tak nepopulárnímu opatření.
Byly rozšířeny stávající parkovací plochy s možností stání 30 minut zdarma s parkovacími hodinami. Také servisní karty již nebudou vázány registrační značkou. Nově budou vystaveny na IČO organizace a jsou přenosné. Od 1. 11. 2020 je také v provozu i mobilní platební aplikace úhrady parkovného pomocí služby MPLA.
Zájemci, kteří parkoviště využívají téměř denně, si mohou zakoupit i roční předplatní parkovací kartu, se kterou mohou parkovat na všech placených parkovištích města Břeclavi. Karta je taktéž přenosná a parkovné vyjde zhruba 11 Kč na den.
Změnu schválila rada města Břeclavi dne 25. 11. 2020 vydáním Nařízení města Břeclavi č. 6/2020, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání silničního motorového vozidla jen za sjednanou cenu.

Ceník vejde v platnost 1. 2. 2021.
Ceník ke stažení - https://1url.cz/@novy_cenik