Úprava vozovky a dešťových vpustí v Poštorné

Jednosměrný provoz čeká řidiče od pondělí 24. května v Poštorné. Na silnici č. I/40, tř. 1. máje a ul. Hlavní, bude možné projíždět jen ve směru na Valtice. Do 6. června se tu bude opravovat povrch vozovky a dešťových vpustí na silnici v rámci I. etapy oprav komunikace. Práce budou probíhat ve dvou etapách. V I. etapě bude silnice zjednosměrněna, ve II. etapě bude zcela uzavřena (7. – 13. června 2021). Objízdné trasy a najdete v následujících informacích, autobusy MHD budou mít průjezd zajištěny.

I. ETAPA

• termín akce: 24. 5. – 6. 6. 2021
• oprava dešťových vpustí v prostoru křižovatky, oprava povrchu vozovky na ul. tř. 1. máje a ul. Hlavní
• silnice č. I/40, tř. 1. máje a ul. Hlavní, ve směru na Valtice, zjednosměrněna
• objízdná trasa za zjednosměrněnou sil. I/40 vedena jednosměrně po ul. Záhumní, Nádražní, Osvobození, na sil. I/55, ul. J. Skácela ve směru na Hodonín
• MHD průjezd z tř. 1. máje na ul. Nádražní umožněn; stavba zajistí plynulý průjezd i nízkopodlažním autobusům po vyfrézované komunikaci
• zastávka Břeclav, Poštorná, kostel, ve směru na Hodonín, dočasně přesunuta ke kostelu, na ul. Osvobození
• zastávka Břeclav, Poštorná, kostel, ve směru na Valtice, dočasně přesunuta v rámci tř. 1. máje k areálu Motokáry Břeclav
• změna přednosti v jízdě v křižovatce Osvobození x J. Skácela


II. ETAPA

• termín akce: 7. 6. – 13. 6. 2021
• oprava dešťových vpustí v prostoru křižovatky, oprava povrchu vozovky v křižovatce ul. Hlavní x ul. Na Valtické a části ulice Na Valtické
• oprava komunikace za úplné uzavírky, obousměrná objízdná trasa vedena po ul. Díly, Nádražní
• zastávky autobusů budou umístěny ve svých původních polohách
• MHD průjezd přes uzavírku umožněn