Břeclav, ulice Šilingrova – chodníky a komunikace – oprava povrchů