Dodávka elektřiny pro město Břeclav a jím zřízené příspěvkové organizace a založené společnosti, ve kterých má město Břeclav majetkový podíl