Dodávka radarového měřiče rychlosti pro MP Břeclav

Datum zveřejnění
16. 1. 2014

Datum odbrání
31. 1. 2014

Původce 
MÚ Břeclav

Odbor 
MP

vř mp.pdf